Afbraak

Algemene Afbraakwerken, strippen en ontmantelingen 

  • Afbraak van woningen, stallingen en kleine binnenafbraakwerken:
  • Het ontmantelen of slopen van panden, bijgebouwen en/of aanbouw is een aparte kunst die wij tot in de puntjes beheersen.
  • Algemene selectieve afbraak, zoals renovatiesloop van bijvoorbeeld badkamers, keukens, vloer(platen), muren, betegeling, enzovoort. Stof, lawaai en andere overlast beperken we daarbij steeds tot een absoluut minimum
  • Ontmantelingswerken
  • Bomen vellen, struiken en hagen weghalen, verhardingen uitbreken, schuren en stallen slopen,
  • Opkuis-en sorteerwerken (vb. Opkuis braakliggende terreinen)
  • Verwijderen asbest